Brak wstępnych komentarzy na temat bieżącej polityki gospodarczej lub monetarnej USA ze strony Powella w Szwecji

Ostrzeżenie o wysokim ryzyku:

Handel walutami wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, które może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Dźwignia stwarza dodatkowe ryzyko i ekspozycję na straty. Zanim zdecydujesz się handlować walutami, dokładnie rozważ swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Możesz stracić część lub całość swojej początkowej inwestycji; nie inwestuj pieniędzy, których nie możesz stracić. Dowiedz się o ryzyku związanym z handlem walutami i zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego lub podatkowego, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Ostrzeżenie doradcze:

FOREXLIVE™ nie jest doradcą inwestycyjnym, FOREXLIVE™ udostępnia linki do wybranych blogów i innych źródeł informacji ekonomicznych i rynkowych w ramach usługi edukacyjnej dla swoich klientów i potencjalnych klientów i nie popiera opinii ani rekomendacji blogów ani innych źródeł informacji. . Klientom i potencjalnym klientom zaleca się uważne rozważenie opinii i analiz oferowanych na blogach lub innych źródłach informacji w kontekście indywidualnej analizy i podejmowania decyzji przez klienta lub potencjalnego klienta. Żadnego z blogów ani innych źródeł informacji nie należy uważać za osiągnięcia. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, dlatego firma FOREXLIVE™ zaleca klientom i potencjalnym klientom dokładne zapoznanie się ze wszystkimi oświadczeniami doradców, blogerów, menedżerów finansowych i dostawców systemów przed zainwestowaniem jakichkolwiek środków lub otwarciem konta u dowolnego dealera Forex. Wszelkie wiadomości, opinie, badania, dane lub inne informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej ani handlowej. FOREXLIVE™ wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę kapitału lub zysków, bez ograniczeń, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub polegania na takich informacjach. Podobnie jak w przypadku wszystkich tego typu usług doradczych, wyniki osiągnięte w przeszłości nigdy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Odmowa odpowiedzialności:

FOREXLIVE™ może otrzymywać wynagrodzenie od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie w oparciu o Twoją interakcję z reklamą lub reklamodawcami.

Financial Tycoons CY Limited

Leave a Comment