Badanie, w jaki sposób kapitalizacja rynkowa wpływa na włączenie spółek do FTSE 100

Financial Times Stock Exchange 100 lub FTSE 100 to indeks finansowy obejmujący 100 spółek o największej kapitalizacji notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest uważany za jeden z najdokładniejszych wskaźników pozwalających zrozumieć ogólny stan rynków brytyjskich i międzynarodowych. Na tym blogu przyjrzymy się, jak kapitalizacja rynkowa wpłynęła na to, które spółki są obecnie uwzględnione w indeksie FTSE 100, oraz przyjrzymy się jego zaletom i wadom.

Co to jest FTSE 100 i jak jest ustalany?

FTSE 100, znany również jako Financial Times Stock Exchange 100, jest indeksem giełdowym 100 spółek o największej kapitalizacji notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks ten służy do dokładnego pomiaru zarówno rynku brytyjskiego, jak i międzynarodowego poprzez śledzenie ich wyników w stosunku do zmian cen akcji.

FTSE 100 jest obliczany przy użyciu metodologii uwzględniającej kilka czynników, takich jak kapitalizacja rynkowa, płynność i obroty przy wyborze spółek wchodzących w skład tego indeksu.

Kapitalizacja rynkowa odnosi się do całkowitej wartości wszystkich akcji znajdujących się w obrocie dla każdej spółki w indeksie i ma pierwszeństwo przed innymi kryteriami przy określaniu włączenia. Tak więc większe firmy o wyższej wartości są częściej notowane na giełdach niż mniejsze firmy ze względu na ich większy wpływ na ogólne ruchy rynkowe.

Jak kapitalizacja rynkowa wpłynęła na spółki z FTSE 100?

Kapitalizacja rynkowa był wpływowym czynnikiem w określaniu, które firmy są w FTSE. Indeks składa się z spółek o największej kapitalizacji notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i jako taki nagradza spółki o wyższej wartości rynkowej niż mniejsze.

Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo uwzględnienia bardziej ugruntowanych i większych firm niż nowszych lub mniejszych firm ze względu na ich większy wpływ na ogólną dynamikę rynku.

Opierając się w dużym stopniu na tym wskaźniku, pozwala na dokładniejszy pomiar zarówno rynku brytyjskiego, jak i międzynarodowego, śledząc ich wyniki w odniesieniu do zmian cen akcji. Ponadto takie podejście gwarantuje, że w indeksie promowane są wyłącznie solidne inwestycje, zachowując wysoki standard kryteriów włączenia i wykluczając z rozważań wszelkie akcje o niskich dochodach.

Korzyści

Zaliczany do FTSE 100 zapewnia firmom wiele korzyści. Po pierwsze, zapewnia im wyższy poziom widoczności i uznania w kręgach finansowych, ponieważ inwestorzy zwracają baczną uwagę na wyniki tego indeksu. Może to pomóc zwiększyć zaufanie inwestorów i przyciągnąć dodatkowy kapitał do tych firm, umożliwiając im dalszy rozwój i zwiększenie udziału w rynku.

Ponadto włączenie do indeksu FTSE 100 zapewnia firmom również większą płynność dzięki zwiększonemu wolumenowi obrotu napędzanemu zainteresowaniem inwestorów śledzących wyniki indeksu.

Ponadto wielu inwestorów instytucjonalnych woli inwestować w akcje objęte tym indeksem, ponieważ zapewniają one bezpieczniejszą opcję i większą stabilność niż inne inwestycje. Ostatecznie notowanie na FTSE 100 jest korzystne dla firm, które chcą stać się liderami w swojej dziedzinie i tworzyć długoterminową wartość dla akcjonariuszy w czasie.

niedogodności

Chociaż włączenie do indeksu FTSE 100 ma wiele zalet, należy wziąć pod uwagę również pewne wady. Po pierwsze, większe firmy z bardziej ugruntowanymi markami i większymi kapitalizacjami rynkowymi mają tendencję do dominacji w tym indeksie ze względu na to, że jako kryterium włączenia opiera się on na wielkości rynku.

Może to być niekorzystne dla mniejszych spółek, które mogą mieć silne podstawy biznesowe, ale brakuje im zasobów lub bazy finansowej potrzebnych do bycia częścią tego indeksu.

Włączenie do FTSE 100 nie gwarantuje wyników, a ceny akcji mogą spadać, nawet jeśli spółka znajdzie się w tym indeksie ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak nastroje rynkowe lub warunki makroekonomiczne.

Wreszcie nowe podmioty wchodzące na rynek lub spółki nieuwzględnione obecnie w indeksie mogą mieć trudności z konkurowaniem z podmiotami już ugruntowanymi w indeksie ze względu na ich wyższy poziom ekspozycji i rozpoznawalności wśród inwestorów.

Co czeka FTSE 100?

FTSE 100 ugruntował swoją pozycję jednego z wiodących indeksów giełdowych na świecie, a jego przyszłość rysuje się w jasnych barwach. W miarę jak gospodarka brytyjska nadal odbudowuje się po skutkach COVID-19, prawdopodobne jest, że indeks ten pozostanie ważnym punktem odniesienia dla inwestorów chcących uzyskać dostęp do rynków brytyjskich.

Ponadto, w miarę jak firmy wprowadzają innowacje i opracowują nowe produkty lub usługi, do indeksu może wejść nowy podmiot, co może jeszcze bardziej wzmocnić ich pozycję w światowych kręgach finansowych.

Wzrost zaufania inwestorów powinien przynieść więcej kapitału w te akcje, ponieważ szukają one atrakcyjnych zwrotów, a także pomóc zwiększyć ogólny wolumen obrotu. Ogólnie rzecz biorąc, przyszłość indeksu FTSE 100 wygląda obiecująco, ponieważ pozostaje on wiarygodnym źródłem śledzenia zarówno krajowych, jak i międzynarodowych wyników w czasie.

W areszcie

Indeks FTSE 100 podlegał wahaniom w całej swojej długiej historii, ale nadal służy jako punkt odniesienia dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa ma niezaprzeczalny wpływ na to, jakie spółki wchodzą w skład indeksu FTSE 100 i pośrednio na jego sukces.

Korzyści płynące z włączenia do tej ekskluzywnej kohorty są oczywiste, biorąc pod uwagę jej stałą popularność wśród finansistów, ale musimy pamiętać, że niektóre firmy miały również wady. Pomimo tej niejednoznaczności przyszłość FTSE 100 pozostaje jasna i może nawet stać się bardziej wpływowa, ponieważ krajobrazy rynkowe stale się zmieniają.

Leave a Comment